کتاب حل تمرین کنترل خطی اوگاتا

کتاب حل تمرین کنترل خطی اوگاتا

کتاب حل تمرین کنترل خطی اوگاتا

درس سیستم های کنترل خطی یکی از دروس مهم کارشناسی رشته مهندسی برق می باشد. کتاب کنترل خطی اوگاتا یکی از مراجع اصلی این درس محسوب می شود . در اینجا حل المسائل کنترل خطی اوگاتا در قالب فایل Pdf به زبان انگلیسی و در 200 صفحه جهت دانشجویان مهندسی برق ارائه می گردد.